ClickCease
top of page

התקנת מתקן טעינה לרכב היברידי בחניון הרכוש המשותף ושימוש ממונה החשמל הציבורי |עו"ד מורני שיטרית

כמה פעמים נתקלנו בדייר אשר עושה דין לעצמו ומתחבר לרכוש המשותף, בענייניו זה עולה על גבול החוצפה לעשות שימוש ברכוש המשותף ללא הסכמת הדיירים ו/או ידעתם. מה קורה לדיירים שמתחברים למערכת החשמל המשרתת את כלל בעלי הדירות וצורכים חשמל על חשבון הדיירים לצורך טעינת רכבם האם הם צריכים לשלם מיסים גבוהים יותר מיתר הדיירים האם השימוש לצורך ההתקנה בתשתיות הבית המשותף סביר ,סוגיה זו די מעניינית ואף צריכה הבהרה חד משמעית לאור הריבוי המכוניות הנטענות .

העובדה כי דייר גר בבית המשותף אין זה מקנה לו זכות לעשות ככל העולה על רוחו מנגד מגיעה לו גם הזכות לעשות שימוש סביר בבית המשותף ללא הסכמת הדיירים. מובן שהרכוש המשותף כלשונו ולפי הגדרתו שייך לכל בעלי הדירות ונועד לשמש אותם או את מרביתם אך נמצא אפוא שלא יהיה סדר בבית המשותף בצורה הזו כי ישנם דיירים אשר ייצמדו לחוקים וישנם שלא וכל עוד יש צורך באיזשהו שינוי ברכוש הבית המשותף סבורה אני כי נוכח תכליתם של מגורים משותפים מן הראוי לשתף את כלל הדיירים ולהביא לידיעתם את הדברים שיבואו עליהם בהסכמה למעלה מן הצורך שאף דייר לא רוצה לחיות לא בשלום עם שכניו .

האם החוק מתיר כלל עמדת טעינת חשמל לרכב היברידי בבית המשותף בפסק דין ע"א 549/73 אנטוני נ' הלן וינטרס ואח' הפסיקה הפנתה לחוק המקרקעין הקובע כי "רשאי כל שותף בלי הסכמת יתר השותפים להשתמש במקרקעין המשותפים שימוש סביר ובלבד שלא ימנע שימוש כזה משותף אחר " בבסיס עקרון זה עומד הצורך במציאות איזון בין הזכויות הקיימות של בעלי הדירות ברכוש המשותף לבין האינטרס הלגיטימי של כל בעל דירה יחיד לעשות שימוש רגיל ברכוש המשותף בצורה נאותה ובאורח סביר אך אם כבר מדברים על שימוש סביר יש לבחון מה נקבע בתקנון המצוי מה הוא מגדיר שימוש סביר לכלל דיירי הבית .סעיף 2 לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין "פגיעה ברכוש המשותף" יכולה להתבצע רק בהסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות אך בהעדר ייעוד בתקנון הבית לגבי שימושים שונים במקומות מסוימים בבית המשותף אין בעל דירה חוטא כלפי בעלי הדירות האחרים כשהוא עושה ברכוש המשותף שימוש רגיל ומתאים למימד הזמן והתקופה . אם כך דייר אשר רוצה להתקין עמדת טעינה על תשתיות הבית המשותף יקיים אסיפה כללית בא יראה לדיירי הבית מה הן פעולות ההתקנה והיכן יתקין את עמדת הטעינה וכל עוד הוא אינו פוגע ברכוש המשותף כלל וכלל אין צורך שיקיים אסיפה אשר תקבע האם יתקין את עמדת הטעינה או לא. התקנת עמידת טעינה לרכב צריכה להיות מבוקרת ובהתאם להוראות והתקנות של חברת חשמל , יש להתקין את עמדת הטעינה באופן שלא תהווה מפגע בטיחותי ובאופן הממזער את הפגיעה ברכוש המשותף וכל עוד זה נעשה אין חובה על הדייר להשיג את הסכמת הדיירים .כל זה ברור אך לעיתים אין ברירה אלא להתקין על תשתיות הבית המשותף ומכאן הדייר צריך את אישור דיירי הבית .עוד עולה עניין התשלום כל עוד דייר הבית מחבר את מונה החשמל של עמדת הטעינה למונה אשר שייך לו להלן המונה הפרטי אין צורך בתשלום נוסף במיסי הוועד אך מה קורה שהעלילה מסתבכת והדייר מחבר את מונה החשמל למונה הציבורי של הבית המשותף, מן הכלל אל הפרט אין חולק בעניינינו כי יש לעשות חישוב על צריכת החשמל החודשית ולהעביר תשלום לוועד הבית נוסף על צריכת חשמל שצבר הדייר לצרכיו הפרטיים.


תוכן האתר ניתן לציבור הרחב לתועלת קבלת אינפורמציה כללית בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי יחידני, הניתן על ידי עורך דין.


Comments


bottom of page